Menu Zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę
prywatności. Chcemy dzięki temu lepiej opisać usługi, które świadczymy, jak również wyjaśnić,
w jaki sposób kristronik.com chroni Twoją prywatność. W dokumencie znajdziesz też
informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych przez nas danych.

Administrator danych osobowych

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są współadministrowane przez:  KRISTRONIK LTD SP. Z O.O. O.W POLSCE
WĄSKA 4/2, 15-481 BIAŁYSTOK
NIP:2030001057
REGON:38595833100000

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”), lecz w myśl przepisów RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza tego
obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana
zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza obszar EOG, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności. Są to środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach realizacji zamówienia lub dostawy.
Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie
wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

W niektórych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym.
Czynimy to jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w
zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe
informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajdziesz
Regulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do
właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.
W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich
potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jest
oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja
będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.
Poinformujemy Cię tam o każdej zmianie Polityki prywatności. Na przykład celu, w jakim
korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych
lub Twoich praw.

Twoje prawa w kontekście RODO

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danych
osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres sklep@kristronik.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 601 842 271, a my przekażemy Ci te informacje w
wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej
zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta
może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu, który odtąd będzie przetwarzał Twoje
dane osobowe. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam
przekazane.

Prawo do poprawiania danych
W ramach RODO przysługuje Ci prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych
osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie kristronik.com, możesz w każdej chwili edytować
nie tylko swoje dane osobowe, ale i zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Dokonasz tego
w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:
• masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko
częściowo;
• masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
• jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące
transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego
interesu
RODO daje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w takim
zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes
współadministratorów. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych,
chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które
unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. Jeśli dojdzie do takiej
sytuacji poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym
także na sporządzanie analizy Twojego profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takich
materiałów.

Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że:
• wykonasz instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;
• edytujesz ustawienia swojego konta na stronie www.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:
• jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
współadministratorów. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych
po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
• jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymy
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się
na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania
Twoich danych osobowych;
• jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do
zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z
nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Zakupy naszych sklepach

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w
Sklepie www.kristronik.com w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowania
procesu zakupowego:

• możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów
online;
• potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;
• sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci
różne formy płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
• informacje na temat płatności i historię płatności;
• informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą);
• informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do
świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy:
• które przetwarzają Twój adres;
• agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
• magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w
celu przetworzenia płatności;
• banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku
zakupu na raty);

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Robimy to w celu świadczenia Tobie usług i dostarczania Twoich zamówień.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

Informacje marketingowe

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych
za pośrednictwem:
• poczty e-mail;
• wiadomości SMS;
• kontaktu telefonicznego;
• komunikatów PUSH;
• tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
• dane demograficzne;
• jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego
usunięte.

Jeśli masz konto w naszych sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe
przekazane w związku z tym kontem, m.in.:
• imię i nazwisko;
• adres;
• dane demograficzne;
• historia zakupów;
• sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi
wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane
odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z
obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie
sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie
informacji marketingowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym
katalogów – tego typu informacje wysyłamy do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego
interesu.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy
wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych przesyłanych wcześniej na
podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w następujący sposób:
• wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości , przekazywanej przez nas;
• edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w
którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą email,
uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej
wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszej
bazy.

Polityka cookies

Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z
naszych serwisów.
Cookies Administratora – oznaczają cookies zamieszczane przez nas, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies Zewnętrzne – oznaczają cookies zamieszczane przez naszych partnerów za
pośrednictwem strony internetowej serwisu.

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego
urządzenia.

2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania
informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich
danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać
plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w
celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz
indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i
przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

1) Konfiguracji serwisu:
a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
b) Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
c) Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu
użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik.
d) Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
e) Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
a) Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
b) Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c) Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
b) Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

4) Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
a) Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.

5) Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych
serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6) Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem
serwisu reklam produktów i usług.

7) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:

1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic.

2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy.

3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:
a) twitter.com,
b) facebook.com,
c) instagram.

4. Prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego.

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane
wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do
gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania
informacji, które mogą Cię zainteresować.